Gevaarlijke stoffen symbolen

Een dikke 16 procent van de werkende Nederlanders heeft te maken met gevaarlijke stoffen. De producten die gevaarlijke stoffen bevatten zijn voorzien van etiketten met symbolen die informatie geven over die stoffen.

Werk jij wel eens met gevaarlijke stoffen? En weet je eigenlijk wel waar alle symbolen voor staan? In onderstaande blog geven we uitleg over alle symbolen voor gevaarlijke stoffen en de verschillende gevarenklassen. Heb je hier vragen of opmerkingen over? We gaan graag met je in gesprek. Je bereikt ons via WhatsApp, telefoon of mail.

[Bel 0224-21202] [Klantenservice@blog.gyzs.nl]

Waarom hebben we symbolen voor gevaarlijke stoffen?

Met deze symbolen kan je in een oogopslag zien wat er precies gevaarlijk is aan de stof, zonder dat je een ingewikkeld etiket met kleine lettertjes hoeft te lezen. De symbolen zijn duidelijk, herkenbaar en te begrijpen in iedere taal. Vanuit verschillende wetgevingen, zoals de Arbowet en REACH, is het verplicht om als werkgever te werken met de symbolen voor gevaarlijke stoffen. De werkgever moet namelijk de gevaren van het werk in kaart brengen en zijn werknemers daartegen beschermen. Dat noemen we een Risico Inventarisatie en Evaluatie, een RI&E. Het bedrijf geeft een overzicht van alle aanwezige gevaarlijke stoffen. Dat heet ook wel een register of journaal.

Wat zijn de eisen voor het etiket met symbolen voor gevaarlijke stoffen?

De verpakking van gevaarlijke stoffen, zoals chemische producten, heeft altijd een GHS etiket. GHS staat voor ‘Globally Harmonised System’ en is een werelwijd voorgeschreven, uniforme indeling van het etiket voor gevaarlijke stoffen. Er bestaan 3 verschillende gevarenklassen: milieugevaar, gezondheidsgevaar en fysisch gevaar. Een GHS-etiket moet het volgende bevatten:

  • Gevaarsymbolen die van toepassing zijn op het product
  • Het bijbehorende signaalwoord
  • De veiligheidsaanbevelingen
  • De gevarenaanduidingen

Symbolen voor gevaarlijke stoffen

Ken je de symbolen voor gevaarlijke stoffen (al  goed)? Hieronder geven we je graag een overzicht van alle 9 symbolen. Daarnaast geven we je bij ieder symbool een voorbeeld van een product dat het symbool in kwestie op het etiket heeft staan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Explosief – GHS01

Producten met dit symbool kennen explosiegevaar. Bijvoorbeeld door een vlam, hitte of wrijving. Hiervan is qua producten vuurwerk het meest bekende voorbeeld.

Ontvlambaar – GHS02

Hier gaat het om artikelen die gemakkelijk ontbranden als er een warmtebron of vlam in de buurt is. Denk hierbij aan verfproducten en bepaalde typen lijm.

Brand bevorderend (oxiderend) – GHS03

Brand bevorderende stoffen bevatten veel zuurstof en stimuleren de verbranding van brandbare en brandbare stoffen. Chloorgas en zuivere zuurstof hebben dit symbool staan op het label.

Houder onder druk – GHS04

Producten met dit symbool op het etiket zijn onder druk opgeslagen. Bijvoorbeeld flessen met zuurstof en lekvinders. Vaak kennen deze artikelen dan ook explosiegevaar en zijn ze brand bevorderend.

Corrosief (bijtend) – GHS05

Corrosieve, bijtende stoffen tasten huid en slijmvliezen aan. Ze kunnen zelfs brandwonden veroorzaken. Bepaalde schoonmaakmiddelen, zoals vloeibare ontstopper, zijn corrosief.

Giftig – GHS06

Een product is giftig wanneer het gevaarlijk is om in te ademen, in te slikken of op te nemen via de huid. Diverse reinigingsmiddelen kennen deze eigenschap en hebben dan ook dit symbool op het etiket staan.

Schadelijk – GHS07

Producten met dit symbool op het label veroorzaken jeuk, irritatie, roodheid van de huid en irritatie aan de luchtwegen wanneer je direct, langdurig of herhaaldelijk met ze in contact raakt. Purschuim valt onder de producten met dit symbool op het etiket.

Schadelijk voor de gezondheid – GHS08

De artikelen met dit symbool zijn schadelijk voor de organen en voorplanting. Ze kunnen ook kankerverwekkend zijn. Bison verdunner/ontvetter is hier een voorbeeld van.

Milieugevaarlijk – GHS09

Deze producten zijn schadelijk voor planten en dieren wanneer ze terechtkomen in het milieu. Daarom is adequate recycling van dit type gevaarlijke stoffen zeer belangrijk.

 

Safety first!

Zoals bij zoveel bedrijven geldt ook bij Gyzs.nl: veiligheid gaat voor alles. Als dé bouwexpert voor zowel de professional als de particulier met een assortiment van meer dan 60.000 leverbare artikelen, verkopen we ook veel chemische producten. Vaak hebben die een of meerdere symbolen voor gevaarlijke stoffen op het etiket.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en we willen onze klanten graag zo goed mogelijk informeren over de mogelijke gevaren die sommige van onze producten met zich meebrengen. Lees daarom ook altijd goed de gebruiksaanwijzing door, bekijk het etiket grondig en gebruik de voorgeschreven werkkleding en beschermingsmaterialen.

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen over de uitleg hierboven, of wil je graag persoonlijk advies over een van de producten met symbolen voor gevaarlijke stoffen? Onze helpdesk helpt je graag. Je kan ze bereiken via WhatsApp, telefoon of mail.

[Bel 0224-21202] [Klantenservice@blog.gyzs.nl]