De Duco ventilatiesystemen

Er zijn verschillende soorten Duco ventilatiesystemen. Wij willen je aanraden om altijd de keuze voor het merk Duco te maken. Wanneer je dit doet, weet je dat je voor kwaliteit kiest en dat je ook een energiezuinig ventilatiesysteem gebruikt. In dit artikel gaan we het hebben over de ventilatiesystemen van Duco. Deze bestaan uit een luchttoevoer en een luchtafvoer.

We kennen de volgende soorten systemen:

 • Systeem A – Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.
 • Systeem B – Mechanische toevoer en natuurlijk afvoer.
 • Systeem C – Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.
 • Systeem D – Mechanische toevoer en afvoer.
 • Systeem X – Hier vallen de andere systemen onder.

De ventilatiesystemen van Duco bevinden zich onder systeem C. Dit is de natuurlijk luchttoevoer en de mechanische luchtafvoer. We kunnen dit systeem ook weer onderverdelen in verschillende varianten.

Ook deze zetten we voor je op een rij:

 • Variant C1 – Systeem met natuurlijke roosters en een mechanische ventilator centraal.
 • Variant C2a/c – Systeem met natuurlijke winddruk en zelfregelende roosters. Ook hier staat de mechanische ventilator centraal.
 • Variant C3a – Systeem met natuurlijke roosters, een mechanische ventilator centraal met tijdsturing.
 • Variant C3b – Natuurlijk winddruk gestuurd systeem met zelfregelende roosters. Een mechanische ventilator centraal met tijdsturing.
 • Variant C43c – Systeem met natuurlijke roosters met tijdsturing. De mechanische ventilator centraal met Co2 sturing in de woonkamer.
 • Variant C4a – Natuurlijk winddruk gestuurd systeem met zelfregelende roosters en een mechanische ventilator centraal. Ook is er een Co2 sturing in de woonkamer.
 • Variant C4b – Systeem met natuurlijke roosters met Co2 sturing. De mechanische ventilator staat centraal.
 • Variant C4c – Natuurlijk winddruk gestuurd systeem met zelfregelende roosters. De mechanische ventilator is centraal met Co2 sturing per verblijfsruimte.

De verschillende mechanische luchtafvoer types zijn nu gedefinieerd. Maar welke systemen van Duco zijn er toe te passen? Wij beschrijven dit voor je per vraaggestuurd ventilatiesysteem.

Het Duco Co2 systeem met ruimtesensoren

Het Duco Co2 systeem met ruimtesensoren kenmerkt zich door de zelfregelende roosters, doordat deze natuurlijk winddruk gestuurd is en dat het een mechanische ventilator met Co2 sturing voor de woonkamer is. Deze bevindt zich in systeem C variant C4a en C4c. De Dcuobox Silent wordt gebruikt voor de mechanische ventilator. De Co2 sturing in de woonkamer daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Co2 ruimtesensor die op 230V netspanning draait en radiofrequent communiceert met de DucoBox Silent.

Het is mogelijk om hierbij een radiofrequent batterij gevoede afstandbediening in de badkamer te plaatsen. Deze kan met de hand bediend worden. Als het systeem gebruikt wordt in systeem C4c is het van groot belang dat alle verblijfsruimten zoals de woonkamer, slaapkamers en werkruimtes voorzien zijn van een Co2 ruimtesensor. Deze zullen regelmatig met de DucoBox Silent communiceren en hebben een netspanning van 230V. Bij gebruik in de badkamer kan er gebruik gemaakt worden van de optionele radiofrequente afstandbediening. Deze kan gevoed worden door een batterij maar ook met netvoeding.

Wil je gebruik maken van de variant V4a dan wordt er ook gebruik gemaakt van de DucoBox Silent. Daar wordt de Co2 ruimtesensor op 230V netspanning bij gebruikt en deze zorgt voor een regelmatige communicatie met de box. De badkamer daar is een schakelcontact gebruikt met een dubbelpolige schakelaar. Deze heeft een extra fase draad en kan dienen als hopper of repeater voor de Co2 ruimtesensor in de woonkamer. Omdat het signaal nog wel eens weg valt, kan het schakelcontact het signaal hoppen of repeaten. Hiermee kan een continu en stabiel signaal worden gecreëerd.

Het schakelcontact zit ook nog eens achter de dubbelpolige schakelaar en fungeert dan als hoog/laag schakelaar. Gaat het licht aan dan zal de DucoBix Silent in de hoogste stand gaan en als het licht weer uit gaat zal deze in de laagste stand gaan. Deze oplossing is ook toe te passen in variant C4c. De mechanische ventilator is dan centraal, de Co2 sturing in de woonkamer en het schakelcontact in de badkamer. De Co2 ruimtesensoren zitten in de overige verblijfsruimten.

Het Duco Co2 systeem met bossensor

In de varianten C4a en C4c vinden we ook het Duco Co2 systeem met boxsensor. Kijken we naar de variant C4a dan zien we dat deze zich als het volgt kenmerkt. De woonhuisventilator DucoBox Silent is centraal. De Co2 boxsensor is geplaatst in het afvoerkanaal van de keuken en is geplaatst in de box. Daarbij is de radiofrequente batterij gevoede afstandbediening nog optioneel voor de badkamer. Wil je liever dat deze afstandbediening gevoed wordt met netspanning dan is dit ook mogelijk. Waar je wel op dient te letten is dat als de boxsensor toegepast wordt het afvoerkanaal van de keuken apart naar de box geconstrueerd dient te worden. Dit is logisch aangezien een mechanisch ventilatiekanaal met zowel de keuken als het toilet en de badkamer het meetbereik flink zal afnemen. Ook vanuit NEN8088-1 is het belangrijk om de Co2 sensor in de woonkamer te plaatsen.

Het is ook mogelijk dat het Duco Co2 systeem met boxsensoren de variant C4c bedient. Dit kun je makkelijk doen door alleen maar extra Co2 ruimtesensoren toe te voegen in alle verblijfsruimten. Daarbij is ook de ventilatieplek oplossing toepasbaar. Om dit te realiseren zet je wederom het schakelcontact achter een dubbelpolige schakelaar. Gebruik hierbij een extra fase draad om de hoog/laag schakeling met de mogelijkheid om het licht aan en uit te doen te realiseren. Een groot voordeel is dan datje geen lelijke sensoren of schakelaars meer aan de muur hebt.

Duco Comfort systeem met ruimtesensoren

In het systeem C bevindt zich ook het Duco systeem met ruimtesensoren. Deze zijn te vinden in variant 4a en in variant 4c. Dit is een systeem wat zich kenmerkt door de Co2 sturing. Deze komt dan op afvoer vanuit de woonkamer, dit is variant C4a. Hierbij wordt een ruimelijke vochtmeting vanuit de badkamer gedaan. Het gebruik van vochtsturing wordt aangeraden maar is niet goed voor je energierekening. Toch zal je baat hebben bij het gebruik van vochtsturing vooral als je in een appartmentgebouw woont met een gesloten badkamer. Op deze wijze wordt gemakkelijk de vochtigheid in de kamer gemeten.

Ben je na het toilet geweest en zou je graag willen dat de mechanische ventilatie langer door blijft draaien dan is dit geen probleem. Je kunt dan een schakelcontact rechtstreeks op de DucoBox Silent aansluiten. Het schakelcontact moet wel achter een dubbelpolige schakelaar in het toilet geplaatst worden. Gaat het licht in het toilet aan dan zal er een nadraaitijd van vijf minuten zijn. Ben je langer dan twee minuten op het toilet dan zal de nadraaitijd worden verlengt tot vijftien minuten. Wil je een Duco Comfort systeem zoals in variant C4c dan doe je hetzelfde zoals we bij variant C4a beschreven maar dan plaats je extra Co2 ruimtesensoren in alle verblijfsruimten.

Het Duco Comfort systeem is beschikbaar in een basispakket. In dit pakket vind je de Co2 ruimtesensor voor de woonkamer en de RH ruimtesensor voor de badkamer. Je krijgt ook nog geheel gratis het Silent Plus Pakket erbij. Hiermee realiseer je extra geluidsdemping door het plaatsen van vlokkenschuimblokken in de DucoBox Silent en je krijgt dan gewijzigde doppen met akoestisch foam. Zowel de blokken als de afsluitdoppen dienen dan op de kanaalingangen geplaatst te worden. Deze mogen niet aangesloten zijn op een mechanisch ventilatiekanaal. De DucoBox Silent is al stil maar als je het Silent Plus Pakket gebruikt zal er nog eens drie decibel geluiddemping worden gerealiseerd!

Duco Comfort systeem met bossensoren

In de variant C4a vinden we het Duco Comfort systeem met boxsensoren. De DucoBox Silent wordt ook weer bij dit systeem gebruikt. Er wordt een sensor in het afvoerkanaal gehangen en deze zorgt voor de Co2 sturing. Deze sensor wordt in de box bevestigd en met bedrading aangesloten op de box.

Wanneer je een kijkje neemt op de printplaat van de DucoBox Silent zul je zien dat hiervoor een aparte connector te vinden is. Er wordt voor de vochtsturing gebruik gemaakt van een sensor en deze wordt in het afvoerkanaal gehangen. Ook heeft deze weer een aparte connector op de printplaat van de DucoBox Silent. Bij dit systeem is het wel belangrijk dat je de afvoerkanalen van de verschillende punten apart naar de box trekt. Dit is erg belangrijk voor de keuken en de badkamer. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van sensoren die met bedrading op de DucoBox zijn aangesloten zullen er nooit RF problemen plaatsvinden. Let er wel op dat je maar twee boxsensoren op een DucoBox kunt aansluiten. Wil je extra ruimtesensoren, extra handzenders of een extra schakelcontact toevoegen dan is dit geen probleem. Het enige waar je dan op dient te letten zijn de extra boxsensoren.

Duco Comfort Plus systeem

Kies je voor het Duco Comfort Plus systeem dan wordt dit opgebouwd rondom de DucoBox Focus. Dit mogen we gerust de slimste box in heel Europa noemen. Dit systeem bevindt zich in variant C4c en hier dienen alle mechanische ventilatiekanalen apart naar de box te worden getrokken. Maak je de keuze voor dit systeem dan moet je er ook goed op letten dat alle geconstrueerde kanalen luchtdicht worden vervaardigt. In elk afvoerkanaal worden er regelkleppen in de box geplaatst welke met bedrading worden aangesloten van de software van de DucoBox Focus. Er zijn de volgende soorten regelkleppen:

 • De Co2 regelklep.
 • De Co2 toilet regelklep.
 • De vochtregelklep.
 • De sensorless regelklep.

De Co2 regelklep wordt in het mechanische ventilatiekanaal die afzuigt in de keuken. De Co2 toilet regelklep wordt in het mechanische ventilatiekanaal van het toilet geplaatst en de vochtregelklep komt in het mechanische ventilatiekanaal van de badkamer. Mochten er aanvullende eisen zijn voor de afvoer van lucht uit een andere ruimte dan kan van de sensorless regelklep gebruik gemaakt worden. Als je wilt kun je de regelkleppen voor ruimtes zoals de badkamer met een extra handzender worden uitgevoerd.

De werking van het systeem

De regelkleppen meten ieder verschillende waarden. De Co2 regelkleppen op Co2 in PPM (dit zijn Parts Per Million). De vochtregelklep meet relatieve vochtigheid in procentuele percentages en de sensorless meet niets aangezien die geen sensor heeft. De regelkleppen worden ingesteld op het af te voeren debiet. Standaard worden de kleppen als volgt ingesteld:

 • Co2 regelklep op 75 m3/h of 30 m3/h.
 • De Co2 toilet regelklep op 25 m3/h.
 • De vochtregelklep op 50 m3/h.
 • De sensorless regelklep op 25 m3/h.

Wanneer er Co2 of vocht gemeten wordt, zal het systeem berekeningen maken en mocht het nodig zijn, zullen er meer kleppen open worden gezet. Ook kan het zijn dat de box procentueel harder zal draaien of dat andere kleppen worden gesloten. Het doel is minder verlies aan warmte en de afvoercapaciteit plaatsen waar het nodig is. Wat als hinderlijk kan worden ervaren is dat bij een standaard systeem C een ventiel meer afvoer kan vragen. Dit kan in de badkamer zijn maar de keuken kan dan ook meer afvoeren. De DucoBox Focus regelt het zelf allemaal.

Het is mogelijk om alle kleppen op een gewenst luchtdebiet in te stellen. Dit kan via de Box Option Board of via de network tool van Duco. Maximaal kunnen de kleppen een debiet aan van 150 m3/h. Dit wordt echter niet aanbevolen doordat dit veel geluid met zich mee brengt. Is alles ingesteld op het juiste debiet en zijn alle zaken zoals de sensoren en/of de afstandbedieningen aangemeld dan kan de stekker van de DucoBox Focus uit het stopcontact worden gehaald. Deze kan dan weer in het stopcontact geplaatst worden. Wanneer dit gedaan is, zal de DucoBox Focus een automatische inregeling doen. Dit maakt het dat het geen noodzaak meer is om ventielen met een debietmeter luchttechnisch te inregelen. Het is niet voor niets dat de DucoBox Focus de slimste van Europa wordt genoemd want deze regelt het helemaal zelf.

Alles wordt geleverd in een door Duco samengesteld basispakket. Hierin zitten alle noodzakelijk kleppen en afstandbedieningen. Ook krijg je nog een extra pakket en dit is het Silent Plus Pakket. In het volledige pakket zitten de volgende zaken:

 • Co2 regelklep 75 m3/h.
 • Co2 toilet regelklep.
 • Vochtregelklep.
 • Bedieningsschakelaar radiofrequent op batterij.
 • Het gratis Silent Plus Pakket.

Het DucoTronic systeem

Kies je voor het DucoTronic systeem dan kies je voor misschien wel het intelligenste ventilatiesysteem ter wereld. Deze combineert Co2 gestuurde toevoerroosters met Co2 gestuurde mechanische afvoer. Zo heb je een relatieve mechanische vochtsturing in één. Dit systeem kun je plaatsen in variant C4a en in variant C4c. Bij de systemen is de DucoBox Focus het middelpunt. Per onderdrukgebied bevinden zich hier kleppen die meten op basis van Co2 of vocht. Dit zijn de regelkleppen waar je net bij het Duco Comfort systeem over kon lezen. Ieder afvoerpunt heeft een apart mechanisch ventilatiekanaal naar de DucoBox Focus. Per aansluiting zal er worden bepaald welke klep er geopend of gesloten dient te worden.

Voor de afzuiging in de keuken of de woonkamer met de open keuken is dit de Co2 regelklep. Voor de badkamer is dit de vochtregelklep en voor het toilet een Co2 toilet regelklep. Mochten er aanvullende ruimten zijn, kan de sensorless regelklep ook nog gebruikt worden. De natuurlijk ventilatieroosters in de woonkamer reageren op de Co2 meting vanuit het keuken ventiel. De natuurlijke ventilatieroosters zijn voorzien van een sturingsunit die radiofrequent reageert op de vraag naar lucht. Dit bepaalt of het rooster open of dicht gaat. De sturingsunit is ook voorzien van een temperatuur sensor voor de buitentemperatuur. Is het buiten kouder dan binnen dan is dit geen probleem. Er zal dan fijner gestuurd worden door het ventilatierooster. Dit voorkomt dan dat de koude aanwezig is.

Het is mogelijk Co2 ruimtesensoren in de slaapkamers of andere verblijfsruimten te plaatsen zodat die op het dichtstbijzijnde afvoerpunt kunnen worden geschakeld. Mocht er ’s nachts een te hoge Co2 concentratie gemeten worden dan zal de vochtregelklep hier actie op ondernemen en deze zal mechanisch ventileren. Op een DucoBox Focus zijn maximaal zeven aansluitpunten voor mechanische ventilatiekanalen aanwezig. Schaf je het DucoTronic systeem aan dan wordt dit verkocht als een basispakket. Hierbij zijn alle standaardzaken zoals beschreven aanwezig. Daarbij krijg je ook nog eens gratis het Silent Plus Pakket.

DucoTronic Plus systeem

Wil je ventileren maar wel met het meest intelligenste natuurlijke ventilatiesysteem ter wereld en daar dan extra’s bij gebruiken dan is dit systeem voor jou. Dit kan via het DucoTronic Plus systeem. Dit is hetzelfde systeem als het DucoTronic systeem maar dan met toevoeging van Co2 of elektrisch gestuurde ventilatieroosters voor de slaapkamers en voor de andere verblijfsruimtes. Mocht er ’s nachts een te hoge concentratie Co2 worden gemeten dan worden de ventilatieroosters geopend. Dit betekent dat de ventilatie direct start bij de bron waar de ventilatie gevraagd wordt. Hierdoor is het verlies aan warmte minimaal en wordt er ook alleen geventileerd waar nodig is. Op deze wijze wordt er een optimaal binnenklimaat samengesteld. Dit is niet alleen energiezuinig maar ook alle goede eigenschappen van natuurlijk ventilatie blijven op deze manier behouden.

DucoBox WTW systeem

Het DucoBox WTW systeem is een natuurlijk ventilatiesysteem maar wel met toevoeging van een luchtwarmtepomp. Dit is optimaal natuurlijk ventileren en toch energiezuinig. Dit is een systeem wat zich kenmerkt als variant C4c, de woonhuisventilator centraal met Co2 sturing vanuit de woonkamer. Daarbij is een inzet van een standaard systeem C ventilatiekanaal. De lucht die afgezogen is vanuit de keuken, badkamer en toilet wordt door de DucoBox WTW door een warmtewisselaar gehaald. Dit is een prima oplossing tijdens het stookseizoen. Van iedere twintig graden haalt deze er dan ongeveer vijftien terug welke weer terug wordt gegeven aan de centrale verwarming. Het DucoBox WTW systeem staat garant voor een optimaal binnenklimaat. Jij zult ook onder de indruk zijn van de energie die je zult besparen. Bij dit systeem zijn wel de natuurlijke toevoerroosters van toepassing maar met het uitgebreide aanbod van Duco zul je voor iedere situatie de juiste keuze kunnen maken.

Uiteraard kun je bij GYZS.nl ook voordelig de producten van Duco aanschaffen. Dit kun je dan zien als een investering. De meeste producten van deze fabrikant zullen immers het aankoopbedrag terugverdienen. Mocht je vragen hebben over een systeem van Duco dan zijn onze medewerkers je graag van dienst.

GYZS.nl

Wanneer je voor 16.30 bestelt, wordt je bestelling op dezelfde dag verstuurd. Heb je nog een vraag over dit artikel? Neem gerust contact op met de klantenservice, onze verkoopadviseurs helpen je graag verder.logo gyzs